Pieņemšanas noteikumi

Metāllūžņu iepirkšana no fiziskām personām:

Pārdodot metāllūžņus, fiziskām personām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte).
Nododot metāllūžņus, klientam ir jāiesniedz sava bankas konta rekvizīti, kas ir vajadzīgi maksājuma pārskaitīšanai eiro valūtā.
Pieņemot metāllūžņus, cena tiek noteikta saskaņā ar SIA Tukuma Metāls Ltd cenrādi, cenas var būt atšķirīgas atkarībā no piegādes apjoma.
Apmaksa par pieņemtajiem metāllūžņiem tiek veikta, ieskaitot naudu metāllūžņu piegādātāja bankas kontā.
Ja metāllūžņus pārdod fiziska persona – no 2012. gada no klienta gūtajiem ienākumiem no metāllūžnu pārdošanas tiek ieturēts iedzīvotāju ienākumu nodoklis un tiek ieskaitīts valsts budžetā 10% apmērā.
Metāllūžņu pieņemšanas faktam tiek veikta dokumentāla noformēšana saskaņā ar likumdošanu.

Metāllūžņu iepirkšana no juridiskām personām pieejama zvanot: +371 29 343 744